Spiritualita

Spiritualita

Spiritualitu, tedy jakési duchovní zaměření, čerpají sestry Služebnice z odkazu svého zakladatele. Ten kongregaci zasvětil Panně Marii a také sám její název napovídá, že sestry Služebnice mají v Marii svůj vzor i svou ochránkyni. Od ní se každá sestra učí kontemplaci (rozjímání) tajemství Kristova života. Každý den se snaží jako Maria odpovědět na Boží výzvu ke spolupráci na díle spásy a spěchá sloužit lidem.

V osobně přijaté a prožívané službě nachází svou osobní hodnotu. Sestry přijímají formu společného života v malých komunitách v prostotě a vzájemné sesterské lásce.

Svůj patronátní svátek Kongregace slaví 8. prosince na slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie.

Kontakt

Kongregace sester Služebnic Nejsvětější Panny Marie Na Koutě 425, 735 81 Bohumín 59 601 3363 sestry.bohumin@volny.cz